Právní překlady

Právní překlady (překlady smluv, dohod, právních předpisů, normativních aktů)

Právní překlad musí být přesný, nikoli jen přibližný. Jakákoli chyba v překladu smlouvy, certifikátu, osvědčení nebo v jakémkoli jiném dokumentu může vést k jeho zneplatnění, krachu obchodu nebo může být příčinou nesprávného rozhodnutí.

Svěřte právní překlady Vašich dokumentů do rukou profesionálů.

Vyhotovujeme:

- překlady smluv a dohod z ruského a do ruského jazyka (pracovní smlouvy, smlouvy o dodávce, kupní smlouvy, úvěrové a bankovní smlouvy, smlouvy o poskytnutí služeb a jiné);

- překlady zakladatelských listin, osvědčení, stanov, nařízení, certifikátů, licencí, povolení, výpisů z obchodního rejstříku z ruského a do ruského jazyka;

- překlady účetní a daňové evidence z ruského a do ruského jazyka (přiznání, DPH, daň z příjmu fyzických osob, překlady výkazů zisků a ztrát, překlady rozvah, výkazů toku hotovosti, zpráv a závěrů auditorů a jiné dokumenty);

- překlady právních předpisů, normativních právních aktů z ruského a do ruského jazyka;

- překlady opravňujících dokladů z ruského a do ruského jazyka (listiny, osvědčení, plné moci, povolení);

- překlady procesních dokumentů (rozhodnutí a nařízení soudu, znalecké posudky, žádosti, odvolání, stížnosti, žaloby);

- překlady notářských doložek, razítek a pečetí.

Kromě ruského jazyka pracujeme také s více než dalšími 30 jazykovými kombinacemi, zahrnuje angličtinu, francouzštinu, španělštinu, italštinu, němčinu a mnoho dalších jazyků.

Objednat překlad právního textu

Zobrazit sazby za právní překlady