Překlady

IdeaTranslate je specializovaná překladatelská agentura sídlící v Moskvě. Naši překladatelé mají mnohaletou překladatelskou praxi v různých oborech, proto dokážeme zajistit překlady z různých oblastí. Díky tomu si můžete být jisti, že překlady budou vyhotoveny překladatelem, který rozumí příslušné oblasti, a s ohledem na jejich účel použití.

Základem naší práce je poskytovat správný a přesný překlad terminologie z příslušné oblasti a v příslušné jazykové soustavě.

Naše hlavní specializace:

- Právní překlady: překlady smluv, dohod, právních předpisů, normativních aktů a jiných dokumentů z ruského a do ruského jazyka

Technické překlady

Obchodní/ekonomické překlady

Literární překlady

Překlady webových stránek