Náš přístup

Profesionální překlady v IdeaTransate

Rozumíme textům, se kterými pracujeme!

Při zpracování Vašeho textu zajišťujeme následující procesy:
- text překládá překladatel se zaměřením na příslušnou tématiku a se znalostí nezbytné terminologie;
- zajišťujeme překlad, který odpovídá Vašim požadavkům, striktně rozlišujeme jednotlivé druhy překladů a nabízíme vhodnou variantu řešení;
- systém managementu naší společnosti zaručuje vyhotovení překladu v předem stanovený čas a dodržení všech fází při práci na překladu.

Výsledek naší práce:

1. Obdržíte překlad, který odpovídá Vašemu zadání a potřebám.
2. Optimální cena: protože již zpočátku stanovujeme účel překladu a určujeme nezbytné zdroje, vynakládáte pouze prostředky odpovídající zadání.
3. Jistota kvality: Váš text se dostane do rukou odborníka, který rozumí Vaší oblasti. Překladatel nemůže být odborníkem ve všech oblastech, to je jednoduše nemožné. Právě proto je velice důležité, aby překladatel neovládal dokonale pouze jazyk, ale aby také rozuměl textu z Vaší oblasti, chápal význam termínů a užívaných pojmů.

Odešlete online poptávku překladu a my Vám zašleme nezávaznou cenovou nabídku

Zajišťujeme překlady a tlumočení (konsekutivní a simultánní) z ruského jazyka a z francouzského, anglického a většiny evropských jazyků do ruského jazyka.

Naše klíčová obory:
- Právní překlady (překlady smluv, dohod, rozhodnutí, zakladatelských listin, výpisů z rejstříků, plných mocí, právních předpisů a normativních aktů) z ruského a do ruského jazyka;
- Ekonomické a obchodní překlady (Překlady obchodních plánů, průzkumů trhu, marketingových textů, katalogů výrobků, popisů produktů a služeb) z ruského a do ruského jazyka;
- Účetní překlady (překlady výkazů, účetních zpráv, rozvah, výkazů zisků a ztrát) z ruského a do ruského jazyka;
- Technické překlady (překlady návodů, předpisů, certifikátů, technických popisů, patentů) z ruského a do ruského jazyka;
- Překlady a lokalizace webových stránek do ruského a z ruského jazyka;
- Medicínské překlady (propouštěcí zprávy, doporučení lékaře, recepty, protokoly) z ruského a do ruského jazyka;
- Překlady obchodní korespondence (překlady oficiálních dopisů, e-mailové komunikace) z ruského a do ruského jazyka.

Podrobněji o jednotlivých oborech překladů

Nabízíme také legalizaci dokumentů, notářské ověření překladů v Moskvě, korektury vyhotovených překladů rodilým mluvčím.