Profesionální překladatelská agentura
Rozumíme textům, se kterými pracujeme!

Profesionální překlady v IdeaTransate

Online objednávka překladu

Většina odborníků z různých oblastí se již setkala s nekvalitním překladem. V takové chvíli nezbývá než předělávat špatně přeloženou smlouvu, provádět korekturu odborného článku nebo začít překládat vlastními silami z originálu. Vysvětlení je nasnadě: „překladatelské agentury“ většinou používají buď počítačový překlad, nebo na práci najímají překladatele, kteří nejsou z oboru. Ve společnosti IdeaTranslate naleznete překladatele, který rozumí Vaší podnikatelské oblasti a má znalosti nezbytné terminologie Číst dál
Překlad textu rodilým mluvčím zajistí kvalitu, která je nezbytná v řadě případů: při překladu prezentací, obchodních nabídek, webových stránek, katalogů výrobků. Jinými slovy, v případech, kdy musí adresát textu vnímat přeložený dokument, jako by byl původně psán jeho rodnou řečí, a nikoli jako přeložený materiál. Je důležité poznamenat, že práce rodilého mluvčího není jen o překládání jednotlivých slov, ale i o přizpůsobení textu normám cílového jazyka a interpretaci sdělení. V naší agentuře překládají pouze rodilí mluvčí cílového jazyka. Číst dál
Na kvalitě tlumočení (konsekutivního i simultánního) závisí úspěch jednotlivých akcí: prezentací, seminářů, konferencí, jednání. Pro tlumočení je příznačné, že jeho kvalitu nelze skrýt. Tlumočník tlumočí „živě“ přímo před Vámi, proto se výsledky jeho práce dají zhodnotit okamžitě. Podstata tlumočení se značně odlišuje od písemného překladu. Na hodnocení kvality překladu se vyžaduje čas a dávka odbornosti. To vysvětluje fakt, že většina „překladatelských agentur“ tlumočnické služby vůbec nenabízí. Číst dál

Online objednávka překladu

Q & A

Překlad zakládacích listin z českého do ruského jazyka

Ráda bych věděla, zda vyhotovujete překlady zakládacích listin (Stanovy společnosti, zakladatelskou smlouvu, osvědčení o registraci) z českého do ruského jazyka. Děláte také notářsky ověřené překlady?

Read more